Obszar Pabianic objęty pracami nad programem

 

 

Program Rewitalizacji Pabianice
OBSZAR REWITALIZACJI PABIANIC

Ankieta dla Programu Rewitalizacji Miasta Pabianice.

Szanowni Państwo! W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Programu Rewitalizacji Pabianic na lata 2017-2023 roku prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących Państwa opinii. Szczególnie...

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Pabianic

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracami nad Programem Rewitalizacji Pabianic na kolejne spotkanie konsultacyjne 26.06.2017 roku w sali Obrad Rady Miejskiej przy ulicy Zamkowej...

Program rewitalizacji Pabianic. Formularz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych.

Zapraszamy do składania autorskich projektów mających na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych, prowadzonych z uwzględnieniem potrzeb społecznych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki....

Partycypacja społeczna. Ankieta programu rewitalizacji Pabianic.

Szanowni Państwo! W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Programu Rewitalizacji Pabianic na lata 2017-2023 roku prosimy Państwa o odpowiedź na kilka pytań dotyczących Pani/Pana...

Marcin Pawlak Krzysztof Bednarek

Wdrażanie i opracowywanie programów rewitalizacji na przykładzie Pabianic.

W dniu 19 kwietnia, w ramach Sesji Dialogu Miasta Przyszłości w Łodzi, w Bionanoparku odbył się cykl paneli poświęconych rewitalizacji. Eksperci i uczestnicy sesji która zaczęła...

spotkanie

spotkanie robocze zespołu Pheno Horizon w Pabianicach

Celem spotkania było omówienie propozycji metodologii prac nad opracowaniem zgodnej z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi 2 sierpnia 2016...

OLP Sp. z o.o.

Spotkanie zespołu roboczego

Spotkanie zespołu roboczego Pheno Horizon oraz pracowników Urzędu w Pabianicach zaangażowanych w prace nad procesem rewitalizacji w którym brał udział Pan Grzegorz Mackiewicz, Prezydent Miasta...

Prezydent Pabianic

Podpisanie umowy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach

W dniu 23.03.2017 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach została podpisana umowa na wykonanie opracowania pt.: „Program Rewitalizacji Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów...