Obszar Pabianic objęty pracami nad programem

 

 

Program Rewitalizacji Pabianice

Z dużą satysfakcją zamieszczamy finalny dokument Programu Rewitalizacji będący załącznikiem do uchwały NR XLVI/578/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji...

OBSZAR REWITALIZACJI PABIANIC

Ankieta dla Programu Rewitalizacji Miasta Pabianice.

Szanowni Państwo! W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Programu Rewitalizacji Pabianic na lata 2017-2023 roku prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących Państwa opinii. Szczególnie zachęcamy...

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Pabianic

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracami nad Programem Rewitalizacji Pabianic na kolejne spotkanie konsultacyjne 26.06.2017 roku w sali Obrad Rady Miejskiej przy ulicy Zamkowej 16 na godzinę...

Program rewitalizacji Pabianic. Formularz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych.

Zapraszamy do składania autorskich projektów mających na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysu obszarów zdegradowanych, prowadzonych z uwzględnieniem potrzeb społecznych na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki....

Partycypacja społeczna. Ankieta programu rewitalizacji Pabianic.

Szanowni Państwo! W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Programu Rewitalizacji Pabianic na lata 2017-2023 roku prosimy Państwa o odpowiedź na kilka pytań dotyczących Pani/Pana oceny...

Marcin Pawlak Krzysztof Bednarek

Wdrażanie i opracowywanie programów rewitalizacji na przykładzie Pabianic.

W dniu 19 kwietnia, w ramach Sesji Dialogu Miasta Przyszłości w Łodzi, w Bionanoparku odbył się cykl paneli poświęconych rewitalizacji. Eksperci i uczestnicy sesji która zaczęła się...

spotkanie

spotkanie robocze zespołu Pheno Horizon w Pabianicach

Celem spotkania było omówienie propozycji metodologii prac nad opracowaniem zgodnej z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju...

OLP Sp. z o.o.

Spotkanie zespołu roboczego

Spotkanie zespołu roboczego Pheno Horizon oraz pracowników Urzędu w Pabianicach zaangażowanych w prace nad procesem rewitalizacji w którym brał udział Pan Grzegorz Mackiewicz, Prezydent Miasta Pabianice...

Prezydent Pabianic

Podpisanie umowy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach

W dniu 23.03.2017 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach została podpisana umowa na wykonanie opracowania pt.: „Program Rewitalizacji Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta...