Z dużą satysfakcją zamieszczamy finalny dokument Programu Rewitalizacji będący załącznikiem do uchwały NR XLVI/578/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji „Program Rewitalizacji Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu”.

Szczególnie dziękujemy za pracę osób społecznie zaangażowanych w prace w ramach Społecznego Komitetu Rewitalizacji Pabianic: p. Michał Beda (Pracownia Archeologiczna ABAKUS), p. Teresa Bobowicz-Siomoł (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Park”), p. Magdalena Bryndziak (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach), p. Dariusz Cymerman (Radny Rady Miejskiej w Pabianicach), p. Alicja Dopart (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Park”), p. Mirosław Kołodziejczyk (Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach), p. Bożenna Kozłowska (Radna Rady Miejskiej w Pabianicach), p. Piotr Madej (Stowarzyszenie PAX TECUM), p. Adrian Majsterek (przedsiębiorca), p. Dorota Pędziwiatr (Forum Organizacji Pozarządowych w Pabianicach) oraz p. Katarzyna Bąkowicz (Stowarzyszenie Na Rzecz Opieki Nad Zabytkami Pabianic w Pabianicach).

W tworzeniu programu czynny udział brali: Prezydent Miasta Pabianic – p. Grzegorz Mackiewicz, I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic – p. Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, Naczelnik Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Pabianicach – p. Renata Sielczak a także pracownicy: ZWIK Pabianice (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.) – pełniący rolę koordynatorów, zarządzających i rozliczających projekt, Kancelarii Prezydenta Miasta, Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych, Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziału Inwestycji i Eksploatacji, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Urbanistyki, Wydziału Spraw Lokalowych, Wydziału Spraw Obywatelskich, Straży Miejskiej w Pabianicach, przedstawiciele Rady Miejskiej w Pabianicach, Miejskiej Rady Seniorów, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach, miejskich placówek oświatowych, Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach i in.

Za współpracę dziękujemy w imieniu zespołu w skłądzie: mgr inż. arch Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk (kierownik zespołu), dr hab. Katarzyna Izydorczyk ,dr Dominika Byczkowska – Owczarek ,mgr Paulina Maria Adamczyk oraz mgr Jakub Olczyk.

Program rewitalizacji Pabianic do pobrania: Program Rewitalizacji Pabianic