Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Pabianic

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracami nad Programem Rewitalizacji Pabianic na kolejne spotkanie konsultacyjne 26.06.2017 roku w sali Obrad Rady Miejskiej przy ulicy Zamkowej 16 na godzinę 15.00.   Główne cele wydarzenia to:
>> delimitacja i przedstawienie obszaru zdegradowanego w oparciu o przeprowadzone analizy i diagnozę.
>> omówienie formularzy dla  zgłaszanych projektów rewitalizacyjnych.

Ramowy plan spotkania:

  1. Rozpoczęcie spotkania: Grzegorz Mackiewicz Prezydent Miasta Pabianic.
  2. Podsumowanie przeprowadzonych prac diagnostycznych oraz wyznaczenie obszaru rewitalizacji: Pheno Horizon (6 min).
  3. Przedstawienie składu Społecznego Komitetu Rewitalizacji Pabianic:
    Krzysztof Bednarek Pełnomocnik Prezydenta ds. rewitalizacji Pabianic (4 min).
  1. Omówienie formularza zgłaszania projektów rewitalizacyjnych: Pheno Horizon (10 min).
  2. Przyjmowanie projektów do rewitalizacji: uczestnicy spotkania (25 min).

 

Podczas spotkania swoje pierwsze posiedzenie odbędzie Społeczny Komitet Rewitalizacji Pabianic.