Podpisanie umowy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach

W dniu 23.03.2017 w Urzędzie Miejskim w Pabianicach została podpisana umowa na wykonanie opracowania pt.: „Program Rewitalizacji Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu” wraz z przeprowadzeniem analiz, diagnozą i konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem decyzji właściwych organów w sprawie konieczności (lub jej braku) sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem tej oceny.