spotkanie robocze zespołu Pheno Horizon w Pabianicach

Celem spotkania było omówienie propozycji metodologii prac nad opracowaniem zgodnej z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 zatwierdzonymi 2 sierpnia 2016 roku przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz Procedurą weryfikacji rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zaproponowana metodologia została przyjęta.