Spotkanie zespołu roboczego

Spotkanie zespołu roboczego Pheno Horizon oraz pracowników Urzędu w Pabianicach zaangażowanych w prace nad procesem rewitalizacji w którym brał udział Pan Grzegorz Mackiewicz, Prezydent Miasta Pabianice miało na celu omówienie harmonogramu prac nad Programem Rewitalizacji Pabianic.

„Program Rewitalizacji jest dla mnie bardzo ważnym dokumentem. Liczę, że Program umożliwi wszystkich zainteresowanym Beneficjentom możliwość włączenia się w ten ważny dla miasta proces. Najważniejsza jest bardzo dobrze wykonana diagnoza społeczna. Będziemy jako Urząd w pełni zaangażowani, szczególnie w zakresie dostarczenia niezbędnych dla Wykonawcy danych.” powiedział Prezydent Mackiewicz.

W toku rozmów wyznaczono terminy następnych wydarzeń, w tym ze szczególnym zainteresowaniem i troską omówione zagadnienia partycypacji społecznej w opracowywaniu dokumentu.